Proposta editorial per a la direcció de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme

El desembre de 2010, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca un concurs obert per a l'adjudicació de la direcció i la redacció de la revista col·legial Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme (més coneguda símplement com "Quaderns"), concurs en què ens presentem l'equip format per Claudi Aguiló, Pere Buil i jo mateix. D'entre les 10 propostes presentades1 , el concurs es va resoldre a favor de la proposta presentada per Chechu Zabala, Mario Ballesteros i Guillermo López.

Malgrat tractarse d'un concurs perdut, estem molt orgullosos de la proposta realitzada (basada en una gran idea de Claudi Aguiló) que era sobretot una innovadora (i també arriscada) proposta metodològica i sistemàtica basada en el debat com a eix de la revista i recolzada en el què creiem que havia de ser una bona relació entre mitjà imprès i digital. La proposta es resumeix en el seguüent paràgraf que apareix a la pàgina 11 del número 261 de Quaderns:

Diàleg entre referents per a construir coneixment

Quaderns es defineix com una revista disenyada per a construir coneixement a partir del diàleg entre cinc persones de referència, o comisaris, i l'equip director. A partir d'aquest debat, monogràfic i conceptual, s'articularan els continguts de continguts a cada número amb tres objectius: formar, promocionar (treballs i reflexions d'arquitectes catalns) i destacar. El blog es presenta com la cara pública de la revista, afegint al mateix temps un nivell de lectura complementari.